Uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela portala Vijesti.PLUS prihvaćate sve uslove korištenja.

Portal Vijesti.PLUS sadržaje objavljuje u dobroj namjeri i nastoji provjeriti njihovu tačnost.

Sve sadržaje portala Vijesti.PLUS koristite na vlastitu odgovornost i Vijesti.PLUS ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Vijesti.PLUS štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri i obavezuje se da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuisati niti prodavati trećoj strani. Portal se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika, osim u slučaju teškog kršenja pravila Vijesti.PLUS portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Vijesti.PLUS sadržava linkove na web stranice izvan vlastitog portala. Portal linkove objavljuje u dobroj namjeri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala.

Vijesti.PLUS zadržava pravo jednokratnog korištenja podataka navedenih prilikom registracije u svrhu slanja e-mail obavijesti. Ukoliko ne želite primati e-mail obavijesti, molimo vas da se odjavite korištenjem linka za odjavu unutar primljene e-mail obavijesti i/ili podešavanjem e-mail postavki na korisničkom profilu.

Posjetioci portala besplatno šalju skripte i ostale materijale za objavu na portalu i ne mogu za to tražiti nadoknadu niti ikakvu drugu protivuslugu. Portal Vijesti.PLUS skripte i materijele objavljuje u najboljoj namjeri i ne garantuje za njihovu ispravnost i tačnost.

Vijesti.PLUS ne smatra se odgovornim za skripte i druge materijale poslane od strane posljetioca. Materijale nastojimo provjeriti, a za eventualne nepravilnosti ili kršenja autorskih prava molimo da nas kontaktirate. Slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biti će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Vijesti.PLUS nije ni na koji način odgovoran za sadržaje i komentare koje objavljuju posjetioci. Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.

Vijesti.PLUS objavljuje video fajlove koji su locirani na serverima YouTube.com i serverima ostalih video servisa. Video fajlovi postavljeni su po automatizmu YouTube softvera na koji Vijesti.PLUS nema niti može imati uticaja. Samim tim Vijesti.PLUS nije odgovoran za sadržaje ovih video fajlova.

Niti jedan dio materijala sa naših stranica ne smije biti reproduciran, kopiran, produciran ili korišten u komercijalne svrhe bez pismene dozvole.

Portal Vijesti.PLUS zadržava pravo promjene ovih uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Posjetioci su dužni uočiti te promjene te im se pravovremeno prilagoditi.

Vijesti.PLUS